facebook recepcja@med-fix.pl Rejestracja: 71 758 44 08 728 855 484

lek. med. Beata Dobracka - specjalista chorób zakaźnych, lekarz chorób wewnętrznych, hepatolog

Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby. Od początku lat 90-tych prowadzeni terapie przeciwwirusowe u chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C. Należy do grupy lekarzy w Polsce posiadających doświadczenie w stosowaniu najnowszej terapii w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi zmianami w wątrobie w przebiegu zakażenia HCV. Współbadacz w programach obserwacyjnych w zakresie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

W latach 90-tych była członkiem zespołu badawczego w tematach poświęconych chorobom odzwierzęcym (2 projekty w ramach AM we Wrocławiu). Od tego czasu zaangażowana w prewencję, diagnostykę i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze zwłaszcza boreliozę.
W 2003r była inicjatorem, wspólnie z dr W.Dobrackim, objęcia opieką medyczną pracowników nadleśnictw Dolnego Śląska w zakresie zakaźnych chorób zawodowych przenoszonych przez kleszcze - głównie boreliozy. Nadal bierze czynny udział w prowadzeniu badań pracowników nadleśnictw.

W latach 2000 - 2006 była Ordynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, a następnie Kierownikiem Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w tym Szpitalu.

Ma ukończone studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń.
Odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia - 09.wrzesień 2010r.

Jest autorem ponad 35 prac i opracowań naukowych oraz współautorem rozdziałów w książkach poświęconych stawonogom i chorobom przez nie przenoszonym. Na XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych który odbył się w dniach 27 - 29 września 2012r. otrzymał nagrodę I stopnia za pracę:" Odpowiedź wirusologiczna u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych lamiwudyną - analiza wieloośrodkowa"

Współpracujemy z:

Content

KONTAKT:

Telefonicznie pod numerem:

71 758 44 08

728 855 484

Drogą mailową:
recepcja@med-fix.pl

Osobiście:
Adres i godziny otwarcia

Za pomocą Live Chatu:
Otwórz LiveChat

Na Facebook'u:
Otwórz Facebook