facebook recepcja@med-fix.pl Rejestracja: 71 758 44 08 728 855 484

Zaburzenia gospodarki lipidowej - Poradnia zaburzeń metabolicznych

Zaburzenie gospodarki lipidowej czyli dyslipidemie - schorzenia przebiegające z nieprawidłowo wysokim stężeniem w osoczu cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu nie-LDL, trójglicerydów. Podwyższone może być stężenie tylko jednego spośród wyżej wymienionych parametrów lub kilku jednocześnie. Podłoże zaburzeń zazwyczaj jest złożone i znaczną rolę odgrywają tu zarówno czynniki genetyczne jak i styl życia w szczególności zaś dieta. Także inne schorzenia jak niedoczynność tarczycy, cukrzyca, otyłość pozostają w ścisłym związku z nieprawidłowo wysokim stężeniem lipidów. Podwyższone stężenie cholesterolu i trójglicerydów stanowi poważny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy oraz zgonu z powodu udaru lub zawału serca. Celem leczenia chorych z dyslipidemią jest właśnie ograniczenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo - naczyniowych. Ponadto, należy zwrócić uwagę że bardzo wysokie stężenie trójglicerydów wiąże się z ryzykiem zapalenia trzustki. Chory z dyslipidemią wymaga całościowej opieki medycznej - konieczne jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki zmierzającej do wykluczenia niedoczynności tarczycy, cukrzycy. Niezbędna jest edukacja zmierzająca do utrwalenia w chorym zachowań prozdrowotnych, modyfikacji stylu życia i diety. Niekiedy konieczne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, które musi być później odpowiednio monitorowane. Ważna jest zarówno ocena bezpieczeństwa jak i skuteczności zastosowanych leków. Jedynie za pomocą skutecznego (czyli zapewniającego obniżenia stężenia lipidów do pożądanych wartości) leczenia można ograniczyć ryzyku zgonu z przyczyn sercowo - naczyniowych.


Niepokoją Cię dolegliwości - zgłoś się do nas!

Współpracujemy z:

Content

KONTAKT:

Telefonicznie pod numerem:

71 758 44 08

728 855 484

Drogą mailową:
recepcja@med-fix.pl

Osobiście:
Adres i godziny otwarcia

Za pomocą Live Chatu:
Otwórz LiveChat

Na Facebook'u:
Otwórz Facebook